Lisa Smosarski
Lisa Smosarski
Editor-in-Chief
Stylist
Lisa.Smosarski@stylist.co.uk